softwaretestning. Gentænkt.

Testning

Gentænkt

Ingen vage rapporter

Ingen vage resultater

Konkret og brugbart

Hvad vi mener

Vi mener, at en brugertest skal udmunde i konkrete og profitable resultater. Det er dét princip, vi har bygget vores brugertestningsmodel op efter. En brugertest fra Netec skaber konkrete resultater, der er specialiseret til jeres produkt og jeres brugere.

Uanset om I ønsker konverteringsoptimering, test af UX eller noget helt tredje, så er vores model skabt til jer. Vi skaber konkrete og visuelle forbedringsforslag, som I hurtigt og effektivt kan implementere i jeres produkt.

Jeres produkt

En specialiseret løsning til jer. Det er uanset om jeres produkt er en webshop, en app eller en webplatform.

Jeres brugere

Vores brugertests er specialiseret til jeres brand og jeres brugere. To kundegrupper har to forskellige brugeroplevelser.

Jeres resultater

Se resultaterne direkte på jeres produkt. Sortér efter fejlenes alvorlighed, type og karakter. Det er jeres resultater.

Hvad I modtager

Klare og implementerbare resultater.

Implementerbart

Visuelle forbedringsforslag

I modtager adgang til vores webplatform. I webplatformen kan I se de fokusområder, der blev fundet i løbet af brugertesten. Webplatformen er skabt til, at I hurtigt og effektivt kan danne jer et overblik over de individuelle fejl. Dette giver en direkte vej til forbedring af produktets UX, design, brugervenlighed og konverteringsrate.

Overbliksskabende

Tilstandsrapport

Igennem vores webplatform modtager I ligeledes et statistisk overblik over, hvordan jeres produkt klarer sig i forhold til markedet generelt. I kan sortere i resultaterne og få informationer om, hvordan f.eks. kvinder og mænd oplever jeres webplatform, webshop eller app forskelligt.

Kontakt os

Hvad I også modtager

Hvad andre mener

Markant og værdiskabende.

Hvad andre gør

Kontakt os og se mere